Stała wystawa archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach
Wystawa „Na dziejowym trakcie. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” to podróż przez kilkanaście tysięcy lat, które upłynęły od czasu, gdy lodową pustynię na naszych ziemiach zastąpiła tundra, nadająca się do zamieszkania przez zwierzęta i ludzi, poprzez pojawienie się niezwykle interesującej i bogatej kultury Bałtów Zachodnich w epoce żelaza, do schyłku wczesnego średniowiecza, gdy plemię Jaćwingów uległo brutalnemu podbojowi krzyżackiemu. Duch prehistorii staje się namacalny. Wystawa bazuje głównie na muzealiach i rekonstrukcji scenograficznej.