Narracyjna wystawa stała w Muzeum Śląskim w Katowicach

Wystawa stanowi barwną opowieść o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, widzowie podążają szlakiem wytyczonym historią zdeterminowaną industrializacją.  Poznajemy dawny Śląsk i jego kolejnych władców, rozwój osadnictwa, dzięki któremu śląska ziemia mogła stać się pomostem między Wschodem a Zachodem, miejscem rozkwitu życia kulturalnego i umysłowego.

To olbrzymia wystawa, pełna drobiazgowych rekonstrukcji scenograficznych, modeli, multimediów, muzealiów (ponad 800 eksponatów). Ciekawostką jest unikatowa instalacja video typu „pepper’s ghost”, która stwarza efekt holograficznych „postaci–duchów”. Jest to jedyna w Polsce wystawa tak szeroko pokazująca historię regionalną.